Vi utgår från våra kunders behov och arbetar systematiskt för att finna den bästa lösningen.

Arbetet initieras, så att vi, på ett övergripande plan, förstår var utmaningarna finns.

Vi analyserar genom behovsanpassade verktyg, metoder och modeller, därefter beskriver vi våra slutsatser och ger rekommendationer utifrån gällande mål. Analysfasen omfattar ofta olika metoder för såväl ledares och medarbetares samverkan, t ex intressentanalys, SCARF-analys och LabProfile-analys som strukturella frågor, t ex Mål- och Nyttoanalyser.

stratvise2

Det är viktigt att kunden är i fokus.

Vår kund fastställer strategin för det fortsatta arbetet och därefter experimenterar och prövar oss gemensamt fram till de metoder och arbetssätt som vi bedömer är de bästa.

Ofta deltar vi i realiseringen av den nu beprövade lösningen, många gånger som bollplank eller coacher, alternativt i styrgrupp med syfte att säkerställa styrning av eller rätt kvalitetsnivå i det operativa arbetet. När det behövs kavlar vi upp ärmarna och ser till att det blir gjort!

Vi kan vara en nagel i ögat och se till att uppföljning genomförs och att resultatet analyseras.

Vårt arbetssätt präglas alltid av kostnadseffektivitet och enkelhet.

nyttorealisering

Vi har metoder för att samverka effektivt, utifrån vårt gemensamma arbetssätt och strukturkapital, i form av mallar och insikter om best practise etc. Det bidrar också till att vi kan ge våra kunder ett bättre värde.

Vi utvecklar eller anpassar också befintliga metoder och verktyg, då det inte alltid finns några som passar våra uppdragsgivares behov.

Vill du veta mer? Kontakta:

Lilian Klasson