BESTÅENDE VÄRDEN OCH RESULTAT

Vi är nöjda när våra kunder når lönsamhet och goda resultat! Vår ambition är att bidra med smarta och kostnadseffektiva lösningar för att stödja våra kunders Det gäller både bästa sättet för oss att bidra till detta är att sätta ihop kompletterande kompetenser i team till våra kunder.

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Verksamhetsutveckling handlar om förmåga att utveckla och förändra verksamhet, från nuläge till nyläge, i takt med att omvärlden förändras. Utan utveckling stagnerar din verksamhet. Stratvise vet att ständiga förbättringar är ett måste för att organisationen ska bibehålla och uppnå ökad effektivitet.

VI VET VAD SOM KRÄVS!

Vill du nå en större förändring – behövs en mer kraftfull insats och mycket tålamod. En hållbar lösning, med helhetsgrepp om processer, organisation och förändringsledarskap. Inom Stratvise har vi gedigen kunskap och mångårig erfarenhet av att bidra till förändring inom dessa områden. Vi erbjuder till exempel:

Analyser och utredningar

 • Medarbetarundersökningar
 • Kulturanalyser
 • Verksamhetsanalys
 • Processanalys
 • Nyttovärdesanalyser enligt PENG
 • Organisationsanalys

Processutveckling/-utbildning

 • Kartläggning av verksamhetens processer
 • Design av nya processer
 • Mål, mått och mätetal för processer
 • Processutbildning
 • Aktivitetsbaserat arbetssätt
 • Minskade slöserier, kvalitetsbrister (LEAN)

Organisationsförändring

 • Organisationsöversyn
 • Att gå till processorganisation,
 • Att gå till nätverksorganisation

Förändringsarbete

 • Förändringsplanering
 • Verksamhetsplanering
 • Nyttorealisering
 • Projektledning, workshopledning
 • Operativt stöd
 • Förändringsteam att hyra
 • Förändringsledare att hyra

Rådgivning

 • Rådgivning eller bollplank inom specifikt område
 • Affärscoaching
 • Mentorskap

Styrning och strategi

 • Kvalitetsledningssystem
 • Valuebased management
 • Mål och visionsarbete
 • Från strategi till genomförande
 • Styr-/ledningssystem
 • Kvalitetsuppföljning
 • Kvalitetsstyrning
 • Förvaltningsstyrning, pm3

Vill du veta mer? Kontakta:
Olle Klasson
Lilian Klasson