Varför nyttorealisering? -VD & CFO frukost

Det kan vara svårt att överblicka vad en satsning kommer att innebära – var finns den största verksamhetsnyttan och de största riskerna?
Valmöjligheterna är många likaså alla de perspektiv som man behöver ta hänsyn till. Nyttorealisering är en process för att tydliggöra och gemensamt prioritera vad som ger mest nytta utifrån uppsatt mål.

Kom på vår frukost för VD, CFO, den 11 september.

Det kan vara svårt att överblicka vad en satsning kommer att innebära – var finns den största verksamhetsnyttan och de största riskerna?

Valmöjligheterna är många likaså alla de perspektiv som man behöver ta hänsyn till. Nyttorealisering är en process för att tydliggöra och gemensamt prioritera vad som ger mest nytta utifrån uppsatt mål. Lär dig mer om nyttorealisering på vårt frukostmöte som är särskilt riktat mot VD, CFO etc

Vad: Välkommen på en unik frukost om hur du skapar maximal affärsnytta genom nyttorealisering

Var: Stratvise på Engelbrektsplan 2, 3 tr. Stockholm

När: Torsdag den 11 september kl. 0800-0900

Syftet med Nyttorealisering är alltså att genomföra de eftersträvade nyttor som ligger till grund för att en satsning ska genomföras. Detta omfattar att kartlägga behov, krav och möjligheter, beskriva lösningsförslag och att identifiera, specificera, planera, realisera och följa upp nyttan med satsningen.

En typisk Nyttorealisering innebär:

  • Förberedelsemöte; vi definierar motiv, analyserar NU-läge, mål, nyckeltal, beteende etc.
  • Fyra workshops som leds av realiseringsledare, tillsammans med 5-8 av verksamhetens ledning och/eller ”realiseringsansvariga” chefer.
  • Underlag för beslut om satsning; vi sammanfattar nyttoanalysen, anger nyttornas/förändringars värde och koppling till varandra.
  • Nyttorealiseringsplan; vi skapar en plan över hur olika nyttor ska följas upp och hur verksamheten kan förberedas på förändringen.
  • Stöd och verktyg för realisering och uppföljning: vi definierar vad som behövs för att gå till ert nya läge.

Anmälan till frukost seminarie nedan:

https://sv.surveymonkey.com/s/NQQGWVG

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More