Vi erbjuder ett flertal utbildningar och kurser inom bland annat ledarskap och organisation.

 

”LEDA FÖR AGENDA 2030” – PROGRAM FÖR HÅLLBARHET OCH AGILT LEDARSKAP

”Leda för Agenda 2030” är ett utbildningsprogram som hjälper din organisation att ta viktiga steg mot mål i FN:s Agenda 2030 och samtidigt hjälper dig att utvecklas till en ledare som får människor med sig. Utbildningen erbjuds av Stratvise och CoreCode i samarbete. Här berättar vi om upplägget:

Läs mer

 

Affärsdesign med Artificiell Intelligens

Datum:  Nästa tillfälle meddelas inom kort

Plats: Stratvise, Engelbrektsplan 2, Stockholm

Läs mer

 

Den tillitsfulla myndighetens ledarskap

Datum: Information kommer

Tid: Information kommer

Plats: Stratvise, Engelbrektsplan 2, Stockholm

Läs mer

 

 

När politik möter profession – kvalitetssäkra det komplexa samspelet

Under våren 2019 tar både nya och mer erfarna politiker plats i Sveriges kommuner. För att de ska lyckas nå sina politiska mål behövs ett gott och väl fungerande samarbete med kommunernas tjänstemän och professioner. I praktiken är samspelet inte alltid så enkelt, varken för de förtroendevalda eller för professionen. Stratvise erbjuder kunskaper, insikter och en neutral arena för att träna de ofta komplexa situationer som möter förtroendevalda och tjänstemän.

Klicka och läs här!

 

Att leda med hjärnan som partner

Datum: Information kommer

Tid: Information kommer

Plats: Stratvise, Engelbrektsplan 2, Stockholm

Läs mer

 

Gå in på studier.se för att läsa om fler utbildningar.