Vi erbjuder ett flertal utbildningar inom bland annat ledarskap och organisation.

 

Affärsdesign med Artificiell Intelligens

Datum:  25-26 juni och 11-12 september.

Tid: kl 09:00-17:00 båda dagarna

Plats: Stratvise, Engelbrektsplan 2, Stockholm

Läs mer

 

Den tillitsfulla myndighetens ledarskap

Datum: Information kommer

Tid: Information kommer

Plats: Stratvise, Engelbrektsplan 2, Stockholm

Läs mer

 

”LEDA FÖR AGENDA 2030” – PROGRAM FÖR HÅLLBARHET OCH AGILT LEDARSKAP

Utbildningsprogram som hjälper ledare i myndigheter att gå före för en ökad mångfald. Det ger såväl möjlighet till individuell utveckling som praktiskt stöd i genomförandet, från policy till verklighet. Utbildningen erbjuds med start januari 2020.

Läs mer

 

När politik möter profession – kvalitetssäkra det komplexa samspelet

Under våren 2019 tar både nya och mer erfarna politiker plats i Sveriges kommuner. För att de ska lyckas nå sina politiska mål behövs ett gott och väl fungerande samarbete med kommunernas tjänstemän och professioner. I praktiken är samspelet inte alltid så enkelt, varken för de förtroendevalda eller för professionen. Stratvise erbjuder kunskaper, insikter och en neutral arena för att träna de ofta komplexa situationer som möter förtroendevalda och tjänstemän.

Klicka och läs här!

 

Att leda med hjärnan som partner

Datum: Information kommer

Tid: Information kommer

Plats: Stratvise, Engelbrektsplan 2, Stockholm

Läs mer

 

Gå in på studier.se för att läsa om fler utbildningar.