Vågar du experimentera och pröva nya kombinationer av teknik?

Robothund

Utvecklingen går rasande fort. Och vi har bara sett början på hur Artificiell Intelligens (AI) Virtual Reality(VR) och Argumented Reality (AR) kommer att påverka arbetssätt, tjänster och produkter inom alla branscher.

Troligen kommer bara vår fantasi att sätta gränserna för vad vi kan åstadkomma. Hur kommer du och ditt företag att använda den nya tekniken?

Möjligheterna är många. Robotiseringen, som i förmågan att kombinera AI, VR och mekanik ger redan nya möjligheter. Även inom områden som hittills inte har förknippats med robotar, till exempel inom äldrevården. Inom sjuk- och äldrevård saknas redan idag medarbetare och då fler blir äldre, visar SKL:s beräkningar att vi, trots den stora invandringen, kommer att sakna arbetskraft. Många manuella arbeten kan och kommer att automatiseras.

Digitalisering kommer fortsatt att ge organisationer, som kan ta den till sig, fler möjligheter att utveckla nya tjänster och produkter, samt att nå marknader som förut kanske inte var fysiskt möjliga att nå. Och fler och fler företag har den datorkapacitet som krävs för att göra analyser av stora mängder data, Big Data, vilket kan ge er ett mervärde av befintlig information.

Utveckling av ny teknologi är oftast väldigt kostsam. Det gäller att ha en strategi för att dra nytta av olika tekniska landvinningar. Du kan till exempel följa hur andra gör, bedöma när tekniken är så mogen och prisvärd så att du själv vinner på den. Bedriver du egenutveckling – gör prov och försök i liten skala för att minimera riskerna men ändå ta dig framåt. Våga ”teama” med konkurrenter för att ta fram nya innovativa tjänster och produkter.

För att lyckas dra nytta av den nya teknologin råder vi på Stratvise våra kunder att:

  • Genomför kontinuerlig omvärldsbevakning
  • Hitta lösningar tillsammans med konkurrenterna
  • Pröva nya kombinationer av tekniker, våga experimentera

 

Vill du ha fler spaningar från Stratvise? Meddela oss din e-postadress, så mejlar vi gärna vår guide Digitalt Ledarskap som pdf-fil! Kontakta oss på info@stratvise.com.

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More