Organisationens främsta utmaningar – i den framtid som är NU!

IMG_9138
15 maj, 2019 08:00 - 09:30

Workshop hos Stratvise 15 maj 8:30-9:30.

Vår omvärld förändras i allt snabbare tempo. Nya konsumtionsmönster, värderingar, affärsmodeller, digitalisering och AI påverkar påtagligt alla företag och organisationer samt dess verksamhet.

Snabba förändringar innebär också krav på flexibilitet och snabba omställningar till nya förutsättningar i organisationen.

Hur organisationen ska möta dessa utmaningar är kanske en av de största uppgifterna nu och framöver?

SIQ:s forskningsorgan Swedish Quality Management Academy syftar till att vara en brygga mellan vetenskap och tillämpning inom kvalitetsområdet. Nätverket innebär dels nära forskarsamverkan, dels att näringsliv, offentlig verksamhet och akademi närmare knyts samman.

För att besvara ovanstående fråga har Stratvise deltagit i och med intresse analyserat den nationella och branschöverskridande studie som genomförts både 2012 och 2018 i syfte att ta reda på vilka utmaningar som uppfattas vara de främsta inom företag och organisationer verksamma i Sverige.

Resultatet är ett antal områden där praktiker tillsammans med forskare lyckats generera ny kunskap som kan gagna många verksamheters utveckling. Lilian Klasson och Gunnar Lindebo från House of Stratvise reflekterar och blickar framåt i några av tidens stora organisationsfrågor. Vi har kombinerat materialet med information från flera andra forskningsrapporter samt vår egen erfarenhet av tillämpning på området.

Välkommen till vår workshop den 15 maj 2019. Vi startar med frukost kl. 08:00 och med workshop 8:30-9:30. Anmäl dig redan idag. Antalet platser är begränsat.

 

Biljett

 

Stratvise är ett managementkonsultnätverk som stödjer ledare i förändring. Vi har fokus på både affär och människa. Alltid. Med kompletterande kompetenser bidrar vi till organisationers framgång med nya smartare lösningar.

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More