”Kunskapskriget för ett starkare civilförsvar, går det att vinna?”

ArneNorlander2017_Oct
28 november, 2017 16:00 - 19:00 House of Stratvise, Engelbrektsplan 2, 3 tr.

Seminariet genomförs under ledning av Tekn Dr Arne Norlander. Arne har tjänstgjort vid Försvarshögskolan, Totalförsvarets Forskningsinstitut och senast vid Försvarsmaktens Ledningsstab och har mångårig erfarenhet av FOU- och innovationsfrågor inom försvarsdomänen. Seminariet genomförs den 28 november 2017 mellan kl 16:00 och 19:00 på Stratvise, Engelbrektsplan 2, tre trappor, Stockholm. Vi bjuder på en smörgås och något att dricka.

Bakgrund

Utvecklingen av Sveriges framtida förmåga till civilförsvar ställer krav på nya koncept, ny teknik, nya metoder och specialistkompetenser. Utvecklingen kommer att kräva omfattande kunskapsuppbyggnad och investeringar i forskning och innovation. Frågan är då om vi har den kompetens och kunskap vi behöver för att bygga detta civilförsvar, och framför allt: Hur organiserar vi samhällets förmåga att skapa en kunskapsbas som leder mot framtiden? Digitaliseringen av samhället innebär stora möjligheter att realisera denna förändring. Kärnan i den digitala transformationen är utvecklad informations- och kommunikationsteknologi, artificiell intelligens, robotik, automatisering, automation, lednings- och sensorsystem, inbyggda system och sakernas Internet (IoT) men även hur utbildning, innovation och forskning struktureras och inriktas på lång sikt.  Civilförsvarets transformation handlar emellertid ofta om betydligt mer komplexa sammanhang, där ett antal processer, system, produkter och tjänster hos ett antal olika aktörer skall hänga ihop – i ett system av system. Människa, teknik och organisation är ömsesidigt beroende och förändring av en dimension får konsekvenser för de andra. Det är även nödvändigt att anpassa politik, regelverk och lagstiftning för att stödja och stärka transformationen.

Seminariefrågor

Under seminariet kommer ett antal frågeställningar tas upp för att stödja kunskapsutveckling i det civila försvaret:

  • Hur bör FoU och Innovation för civilt försvar ledas och genomföras?
  • Hur omsätts FoU och Innovation för civilt försvar i praktiken?
  • Hur fungerar civilförsvaret som kunskapsorganisation?
  • Vilka kunskapsutmaningar ser vi i utvecklingen av civilförsvaret 20-30 år fram i tiden?
  • Vilken möjlighet har Staten att bidra till att uppnå målen för civilförsvarets kunskapsutveckling?

En fördjupad analys av varje frågeställning kan ske i form av en efterföljande workshop-/seminarieserie, organiserad i form av en Think Tank.

 

Varmt välkommen!

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More