Stratvise inför kvalitetsgaranti för sina kunder!

KVALITET

Den 15 november varje år firar vi Världskvalitetsdagen. Vi värnar alltid om kvalitet och har därför en kvalitetsgaranti för våra kunder.

Inom Stratvise jobbar vi alltid med både affären och människan. Vi är managementkonsulter som har flera etablerade angreppssätt för att ta oss an våra kunders utmaningar och alltid leverera utifrån vår värdegrund. Stratvises värdegrund omfattar att med ett starkt engagemang, alltid med kundens och vår egen lönsamhet, för offentlig sektor handlar lönsamheten om smartare effektivisering, i fokus, vi utvecklar oss ständigt för att alltid ligga i framkant och vi levererar tillsammans – för oss är det viktigt att samverka i alla våra uppdrag – både med våra beställare och med de erfarna auktoriteter som finns i vårt nätverk och kan vara stödja kompetensmässigt och, vid behov, ersätta varandra.

Kvalitetsgarantin innebär att vi alltid

  • är noggranna i våra behovsanalyser,
  • sätter samman det bästa teamet,
  • följer en väl beprövad arbetsmetod och
  • involverar berörda parter för att leverera full effekt,
  • följer upp varje uppdrag.

Våra uppdragsledare har alla minst tio års erfarenhet av liknande uppdrag.

Vårt arbete följs regelbundet upp, för att få ett så bra resultat som möjligt och för att kontinuerligt förbättra och utveckla vårt erbjudande.

Den kvalitet våra konsulter levererar är något vi värnar om och prioriterar. Det innebär fortlöpande arbete med frågeställningar som syftar till att bibehålla och förbättra kvaliteten.

I våra uppdrag genomförs en intern kvalitetsgranskning, om inte annat överenskommits, där vi belyser frågor som arbetsmiljö, verktyg, relationer, projektorganisation, dokumentation, godkännande, budget och leverans. Kvalitetsgranskningen genomförs av en person som inte är dagligen engagerad i det aktuella uppdraget.

Vid behov, sammansätter vi ett rådgivande forum som följer arbetet hos kunden och stödjer uppdragsledaren och därmed kunden under uppdraget.

Som kund kan du ge återkoppling och lämna ett omdöme om oss på vår hemsida.

 

Stratvise arbetar övergripande med kvalitet. Som aktiva medlemmar i Svenska Kvalitetsinstitutets, SIQ, intressentförening och med flera av våra konsulter som bidrar till utvärdering av svenska organisationers kvalitetsnivåer, gällande Utmärkelsen Svensk Kvalitet och Bättre Skola. Vi utför även verksamhetsanalyser enligt den europeiska modellen EFQM, för våra kunder.

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More