Stratvise firar 5-årsjubileum med Digitaliseringserbjudande

pyh3jxdcrvhkqdvfrhyt

Står ni, liksom många andra, inför utmaningen att anpassa verksamheten till de nya möjligheter som digitaliseringen ger? För att hjälpa företag och övriga organisationer att genomföra en digital omställning, erbjuder Stratvise nu en ny tjänst: Digitaliseringsråd. Lagom till sitt 5-årsjubileum som konsulthus.

Vad är viktigast att tänka på inför digitalisering?

  • Vår bestämda uppfattning är att detta arbete måste vara väl förankrat i den högsta ledningen och ledas av en funktion som har förtroende i hela organisationen. Det är där processen måste börja, säger Olle Klasson, seniorkonsult i Stratvise och expert på digitaliseringsprocesser.
  • Vi har i flera uppdrag hjälpt ledare att etablera en sådan funktion och ser att det finns ett stort behov av stöd, eftersom den här processen berör hela verksamheten. Därför förtydligar vi nu vårt erbjudande genom tjänsten Digitaliseringsråd, säger Olle Klasson.

Digitaliseringen handlar förstås om smart nyttjande av nya tekniska möjligheter. Men för de flesta organisationer handlar det egentligen ännu mer om att effektivisera processer och samverkansmodeller, skapa mer agila och moderna affärsmodeller samt öka förståelsen för vad man kan åstadkomma med rätt strategier för omställningen.

– Stratvise erbjudande, Digitaliseringsråd, innebär att vi inom kundens organisation etablerar en rådgivande funktion till styrelse eller ledning, med ansvar att leda och driva digitaliseringen i verksamheten på ett strategiskt och genomtänkt sätt. Vi säkerställer att funktionen får rätt status och kompetens för att möta de utmaningar som väntar. Vi strävar i första hand efter att få fram dem inom kundens organisation som kan leda, driva och medverka i detta arbete.

Vad gör Stratvise sedan mer specifikt? – Vi bidrar med stöd i utveckling av strategi, struktur och idéer för arbetet. Vi har även många kompletterade kompetenser, som är auktoriteter och kan bidra som rådgivare och experter inom sina områden, t ex kommunikation, förändringsledning, processledning och beteendevetande. Vi kan förstås även ge er inspiration i form av seminarier, utbildning och fortlöpande kunskapsdelning i arbetet.

Vad omfattar tjänsten?

  • Inspirationsseminarier
  • Utbildning av ledning och nyckelpersoner
  • Digitalt mentorskap/affärscoaching
  • Bemanning och etablering av ett digitaliseringsråd
  • Stöd i behovsanalys, planläggning och genomförande av rådets verksamhet.
  • Workshopar med digitaliseringsrådet för att experimentera fram den bästa vägen framåt.
  • Förändringsledning

________

Vill du veta mer? Boka in en förutsättningslös fika med några av oss!

Kontakta Olle Klasson, expert på digitaliseringsprocesser, olle.klasson@stratvise.com, telefon: 070-370 30 80 eller Andris Zvejnieks, expert på kommunikation i förändring, andris.zvejnieks@stratvise.com, telefon: 070-655 55 47

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More