Vi samarbetar effektivt och smart. Därför erbjuder vi också ”Ledningsgrupp att hyra” tex i samband med fusioner, startup eller rekonstruktion. Du får tillgång till de kompetenser du behöver, i den utstäckning som behövs i er verksamhet. Stratvise har även samarbeten med associerade och företagspartners inom många specialist-områden – vad sägs om experter inom mobila strategier, projektstyrning, retorikutbildning, app-utveckling eller finansiell uppföljning?

Konsulter

VD & Affärsansvarig

Affärsutveckling

Kommunikation

Ledarutveckling

Digitalisering