olle_bw

Olle Klasson är partner i Stratvise, House of Stratvise. Han har en gedigen erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling ofta med anknytning till IT-strategiska frågor såväl inom privat som offentlig sektor. Han arbetar gärna med utredningar och förändringsprojekt och har lång erfarenhet av att styra, leda och verka i projekt.

Han är väl insatt i myndighetsfrågor och samverkan mellan myndigheter och har erfarenhet av små och stora företag, såväl nationellt som internationellt.

Olle har bland annat varit IT-chef på Utrikesdepartementet, VD i flertalet bolag, deltagit i statliga utredningar och varit projektledare för flera komplexa projekt.

Han driver sina uppdrag och projekt med energi och engagemang. Genom sitt sätt att leda; med öppenhet, tydlighet, förtroende och delaktighet baserat på god samarbetsförmåga och på stor glädje, får han arbetsgrupper att klara det mesta!