Lena bäcker

Lena Bäcker är en tung ledare med över 20 års erfarenhet på högsta nivå inom myndigheter, kommunal, ideell och privat sektor. Hon motiveras av uppdrag där hon kan påverka och göra skillnad.

Lena har ett stort och välutvecklat nätverk inom kommuner, landsting, regioner, riksdagsledamöter, myndighetsledningar, den ideella sektorn, näringslivet, internationellt med ambassadörer, ministrar i olika länders regeringar och centrala världsorganisationer. Exempel på tjänster hon haft är kronodirektör, verksamhetschef, ordförande, styrelseledamot, verkställande direktör, chefekonom, utredare och projektledare. Hon har varit coach till myndighetschefer, koncernchefer och övriga chefer inom privat som offentlig sektor de senaste 6 åren. Hon har även många års erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete.

Lena genomförde ett digitaliseringsarbete inom Kronofogden och var under 2016 ansvarig för ordförande och moderator för StrategiTorget Statsförvaltning och ledde arbetet med de svenska myndigheternas strategiska frågor EU/internationellt, digitalisering, kundperspektivet och ökat förtroende inom statsförvaltningen tillsammans med ministrar, EU-kommissionen, generaldirektörer och myndighetsledningar. Hon har just utsetts till ordförande i den prestigefyllda internationella organisationen the English Speaking Union i Sverige.

Lenas inriktning är chef- och ledningsutveckling i form av förändringsledning med fokus på digitalt ledarskap och coaching. Hon bidrar även i advisory boards, styrgrupper och styrelser.