Jan Petersson

Jan är partner i Stratvise och har tidigare varit verksam som överste. Han har 30 års erfarenhet av ledarskap, ledning, ledningssystem och logistik från Försvarsmakten. Jan har även mångårig erfarenhet som företagare, där den viktigaste inriktningen har varit stöd till olika företag och myndigheter med affärsutveckling, myndighetssamverkan samt ledning i alla dess aspekter.

Tidigare uppdrag har inkluderat exempelvis framtagning av affärsstrategi för en stor företagskoncern och IT-strategi omfattande strategiska mål, ledning och ansvarsförhållanden för en svensk myndighet inom försvarssektorn.

Jan betecknas ofta som en person som kan producera, är lätt att samarbeta med och har hög social kompetens. Sedan 2004 har Jan även ägnat sig åt politik på ett lokalt plan. För närvarande är han ordförande i kommunfullmäktige i Enköping,  vilket kräver en hög grad av diplomatisk förmåga, en stor portion stresstålighet samt förmåga att ha många bollar i luften samtidigt.