Gunnar Lindeborg

Gunnar Lindebo har en djup kunskap och erfarenhet av att driva utvecklingsprocesser, såväl såsom anställd och som konsult. Gunnar har över 15 års personlig erfarenhet av att arbeta som chef med ledaransvar i olika organisationer och kulturer. I dessa befattningar fick Gunnar stor erfarenhet av verksamhetsutveckling och praktiskt arbeta med förändringsledning. Under drygt 15 års tid som managementkonsult har Gunnar arbetat med utveckling av ledarskap och processarbete, bl.a. lean, i privata och offentliga organisationer.

Med lång och gedigen erfarenhet i seniora positioner både näringsliv och offentlig sektor har Gunnar en uttalad förmåga att arbeta självständigt. Gunnar är styrelseledamot i branschföreningen Svenska Managementkonsulter.

Gunnar innehar en rad certifieringar, bl.a. är han certifierad enligt ICMC, International Council of Management Consulting