Charlotte Axelsson U - svartvitmindre

Charlotte har 15 års erfarenhet av ledarskap, jämställdhetsarbete med jämställdhetsintegrering som strategi i politiskt styrda organisationer. Charlotte har bedrivit detta arbete främst som förbundschef för ett samordningsförbund. Via eget bolag har Charlotte stöttat kommunala förvaltningar, kommunala bolag, privata företag, ESF-projekt och ideella organisationer i ledarskap och organisationsutveckling. Charlotte har ansvarat för jämställdhetsintegrering i flera stora ESF-projekt.

Charlotte har en lång erfarenhet av ledarskap inom politiskt styrda organisationer. Charlotte har ett nationellt handledningsuppdrag där hon utbildar chefer och politiker i att leda jämställt enligt JGL (Jämställdhet, Genus, Ledarskap).

Charlotte är socionom med vidareutbildning inom samtalsmetodik, genusvetenskap och ledarskap. Charlotte har en magister i datavetenskap från Chalmers tekniska högskola.Charlotte är handledare i JGL och UGL.