Vårt erbjudande utgår alltid ifrån vår kunds strategier, mål och utmaningar. Våra kompetenser finns inom:

 

affarsutveckling3 Ledarskap3 Verksamhetsutveckling3 Kommunikation3

 

 

Stratvise är ett konsultnätverk inom strategiskt ledarskap och management som bidrar till bestående värden och resultat. Företaget startades 2010 och har idag ett 40-tal samarbetspartners.

Vår vision är att bidra till ett engagerat ledarskap i världsklass. Stratvise skapar ständiga förbättringar, ökad leveranskvalitet, genom att aktivt använda våra värderingar som utgångspunkt i arbetet. Vi drivs av att bidra till att göra världen litet bättre varje dag.

Förutom vår företagspolicy och vårt kvalitetssystem följer Stratvise även Sveriges Managementkonsulters Allmänna bestämmelser och Etiska Riktlinjer. Vi är också aktiva medlemmar i Svenska Kvalitetsinstitutets, SIQ, intressentförening och deltar aktivt i kvalitetsarbetet, bl. a. som examinatorer i olika kvalitetsutmärkelser.

Stratkarta

Vi startar där du är, oavsett var.

Ni har affärsmodell och strategi klar, men behöver hjälp med genomförandet.

Ni är bra på att få saker att hända, men er färdriktning är oklar.

Vi vet hur ni kan arbeta med värdegrund och strategi för att hitta rätt!