Ökad förväntan på offentlig sektor att digitalisera

Regeringen har just tillsatt en Digitaliseringsminister. SKL och Riksrevisionen uppmanar offentlig sektor att skynda på sin digitalisering.
Vi vet vad som behövs för en lyckad digitaliseringsprocess.

Undersökningar och analyser visar att det finns mycket att vinna, både i ökad effektivisering och välfärd och i minskade kostnader. Stratvise arbetar i ett flertal projekt med att stödja kommuner, landsting och statliga verksamheter.

Här är två första steg, vilket passar er bäst?

Workshop för inspiration
Erfarna rådgivare från Stratvise leder en matnyttig workshop där tänkvärda nyheter blandas med frågor att diskutera i organisationen. Målgrupp är styrelse, ledning eller styrgrupp. Mål med övningen är att frigöra energi för frågorna och identifiera de områden som bör prioriteras hos er.

Digitaliseringsråd
Om ni vill jobba vidare med digitala möjligheter, och känner att ni behöver ett fortsatt stöd, erbjuder vi också ett Digitaliseringsråd. Detta är en tvärgrupp sammansatt av era interna nyckelspelare, där Stratvise kan bidra med upplägg, ledning och den specialistkompetens som behövs.

Syftet med Digitaliseringsrådet är att det ska bidra med kunskap och skapa förståelse för digitaliseringens möjligheter och hot. Rådet kan också användas för att upptäcka nya affärsmöjligheter och kundrelationer, effektivare processer, bättre informationsanvändning m.m. genom digitalisering.

Rådet träffas regelbundet, i första hand under kort tid, och kan bygga kompetens och experimentera kring era största utmaningar, spana och jobba fram beslutsunderlag.

 

Kontakta oss för mer information!
House of Stratvise AB
+46 (0)8 522 255 65
info@stratvise.com
Engelbrektsplan 2, 3 tr. | Box 135 | 11173 Stockholm

Digitaliseringsminister tillsatt i näringsdepartementet
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/it-politik/

Läs här vad SKL:s undersökning säger:
http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2016/hogaforvantningarpadigitaliseringioffentligsektor.9261.html

Riksrevisionsverkets uppmaning att utnyttja potentialen:
http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2016/Mer-maste-goras-for-att-digitalisera-den-offentliga-forvaltningen/

Fler artiklar från SKL om digitaliseringen:
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/nyhetsarkivdigitalisering.3389.html

 

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More