Nu har det börjat!

ArneNorlander2017_Oct

Det har börjat. Sverige ska bygga upp ett totalförsvar igen. Men det innebär mycket arbete. Utvecklingen av Sveriges framtida totalförsvarsförmåga ställer krav på nya koncept, ny teknik, nya metoder och specialistkompetenser.

Försvarsberedningen överlämnade sin rapport ”Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025” den 20 december. Försvarsberedningen konstaterar att totalförsvaret i princip måste byggas upp från grunden. Samhället ser inte ut som förr. Digitaliseringen medför stora effektivitetsfördelar i fred men introducerar även sårbarhet och risker. Befolkningen är mer välutbildad än någonsin men saknar grundläggande kunskaper för att kunna klara svåra samhällsstörningar. Ansvarsfördelningen mellan näringsliv och stat för tillgången till samhällsviktiga funktioner och förmågor har förändrats drastiskt.

Det behövs en omfattande kunskapsuppbyggnad och investeringar i forskning och innovation. Skapandet av en kunskaps- och innovationsmiljö för totalförsvaret måste påbörjas nu. Hur organiserar vi samhällets förmåga att skapa en kunskapsbank som leder mot nästa generations totalförsvar?

Under hösten genomförde Stratvise i samarbete med NORSECON AB ett seminarium som belyste behovet av kunskapsutveckling inom totalförsvarsområdet. Responsen var mycket positiv och vi planerar nu för en fortsättning i form av en seminarieserie under våren. Seminarierna kommer att beröra såväl tekniska och vetenskapliga som ledarskaps- och humanorienterade frågeställningar, i ett övergripande system-av-system-perspektiv.

Inbjudan till det första seminariet kommer under januari. Håll utkik och anmäl digwww.stratvise.se.  Alla är välkomna att delta och bidra med värdefull erfarenhet och kunskap!

Tekn Dr Arne Norlander, VD för NORSECON AB och associerad partner till Stratvise.

 

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More