Ledarskap, styrka och kultur.

På Stratvise har vi en gemensam syn på ledarskap som utgår från att leverera resultat och samtidigt se potentialen i att bygga på människornas styrkor och på en vilja att utveckla.

Att ledningen enas kring vilken kultur som ska utvecklas innan man sätter igång med sina insatser är en av de viktigaste punkterna, inte minst nu när många organisationer tacklas av utmaningar som exempelvis digitalisering.

Situationsanpassat ledarskap.

Organisationer behöver olika kompetenser och beteenden i olika skeden.

Medarbetare behöver olika ledarskap i olika situationer.

Vi vet vad som krävs. Vår ambition är att vi själva ska experimentera och pröva alla metoder och verktyg. Vi är inte där än, men vi är på god väg.

Vi kan och vi vill!

Inom Stratvise har vi en gedigen erfarenhet inom ledarskap. Alla seniora partners i vårt nätverk har minst 10 års egen erfarenhet från att leda. Vi har, som i allt annat, verktyg och metoder för att leverera hög kvalitet och erbjuder till exempel:

Ledarstöd/utbildning

 • Kommunikativt ledarskap och motivation
 • Tydligare ledarskap, Ny som chef eller Personligt ledarskap
 • VD-nätverk
 • Medarbetarsamtal för ökad motivation (YesBox)
 • Ny i politiken
 • Ny i styrelse

Olika analyser och utredningar

 • Undersökning och analys av ledare, samverkan eller medarbetare
 • Djupare analys av team och individer:
 • SCARF-analys
 • LAB Profile-analys
 • DISC-analys

Olika typer av rådgivning inom olika fokusområden

 • Allmän rådgivning eller bollplank
 • Mentorskap
 • Affärscoaching
 • Gruppcoaching

Styrning och strategi

 • Talent Management – inkl. metoder för att attrahera, behålla och utveckla talanger
 • Effektiv styrelse- samverkan
 • Utvärdering av styrelsens arbete
 • Interimuppdrag
 • Ledningsgrupp att hyra
 • Ledare att hyra (kommunikation, HR, VD, analyschef, IT-chef)

Vill du veta mer? Kontakta:
Kicki Molin
Lilian Klasson