Vi är noggranna i våra behovsanalyser, sätter samman det bästa teamet och involverar berörda parter för att få full effekt. Med hjälp av utvärderingar följer vi regelbundet upp vårt arbete.

Vår kund är den engagerade ledaren som vill göra skillnad och som med stöd når sina långsiktiga mål. Kunden återfinns idag oftast i förändringsbenägna medelstora och stora offentliga organisationer samt inom små och medelstora företag inom service- och industrisektorn. Stöd ges oftast i form av moderering, struktur, verktyg och idéer genom Strategiskt Rådrum; en metod för strategisk rådgivning. För att säkerställa största möjliga nytta använder vi oss ofta av Nyttorealisering.

berghs cavidi ericsson eskilstuna fm homemaid idrottforbund ihm inducore karolinska kyrkan naturvardsverket pts regeringskansliet sas scienta sis sll specialpedagogiska svph transdev volvo