Här en podcast som väl sammanfattar Stratvises perspektiv på förändringskommunikation!

http://www.dik.se/nyheter/foeraendringskommunikation-hur-reagerar-vi-paa-foeraendring/

Här är en video med tre korta råd för dig som vill lyckas med din förändringskommunikation.

Stratvise Andris Zvejnieks talar om förändringskommunikation och om hur hjärnan reagerar på förändring. Vilka verktyg och metoder behövs för att arbeta med förändringskommunikation så att så att dina målgrupper hänger med? Filmen är från ett seminarium i fackförbundet DIK:s regi, 8 december 2016.

Kommunicera framgångsrikt i förändring

Omvärlden blir allt tuffare. Den digitala utvecklingen, en global konkurrens och ökade krav på transparens medför att din kommunikationsförmåga blir avgörande. Det räcker inte att synas och ha ett starkt varumärke. Kunder och anställda måste gilla det som de ser och ni måste tåla granskning för att vara framgångsrika. Vi hjälper er att leda och kommunicera framgångsrikt i förändring, med människan och affären i centrum.

Vi tror på att starka relationer mellan människor påverkar attityder, värderingar och beteenden, som stödjer den utveckling som du vill uppnå.

Vi tror på att kulturen i organisationen är den avgörande faktorn för att bygga starka hållbara varumärken och att detta arbete alltid startar internt.

Med lång egen ledarerfarenhet inom kommunikation och ledarskap vet vi vad som krävs för att kommunikationen ska hjälpa er att skapa det värde ni behöver för att nå resultat. Vi utmanar, inspirerar och väljer alltid en lösning som vi vet kommer att fungera.

Förändringskommunikation

Vi hjälper företag och organisationer att genomföra lyckade förändringsprojekt. Vi arbetar med hela förändringsprocessen, med människan och affären i centrum. Vi stödjer chefer och förändringsledare för att skapa hållbar utveckling. Det gör vi med hjälp av unika verktyg och metoder inom effektiv och motiverande kommunikation och ledarskap.

Kommunikatörernas roll i det nya landskapet

Hur ser kommunikationschefens och kommunikationsavdelningens roller ut i det nya kommunikationslandskapet? Vi hjälper er att utforska och definiera det utifrån aktuell forskning och expertis.

Analys

Vi kartlägger genom analys av omvärldsfaktorer och intervjuer och skapar ett underlag för rätt strategi och aktiviteter i en handlingsplan som leder till verklig förändring.

Intressentanalys, kulturmätningar, 360-mätningar, SCARF-undersökningar och andra medarbetarundersökningar genomför vi i själva och i samarbete med Novus.

Kommunikationsstrategi

I tjänsten kommunikationsstrategi tar vi fram målgrupper, framgångsfaktorer, budskapsplattform, kommunikationsmål och tonalitet. Vilken strategi är mest framgångsrik, med insikt om vad som motiverar människor och vad som hindrar dem från att ha tillgång till hela sin potential?

Ledarkommunikation

Era ledare kan behöva lära sig att använda kommunikation som ett strategiskt verktyg för att nå mål. Eller finslipa sitt nuvarande sätt att använda verktyget. Stratvise utbildar enskilda ledare och hela ledningsgrupper i kommunikativt ledarskap, med utgångspunkt från forskning och erfarenheter.

Coaching och kommunikationschef att hyra

Ibland räcker det att få en second opinion från en oberoende kommunikationsexpert. Andra gånger vill du under en period ha en coach, som hjälper dig att plocka fram de styrkor och erfarenheter som krävs för att lyckas. Eller så hyr du under en period en erfaren kommunikationschef för att leda eller stötta kommunikationsavdelningen.

Krisplanering och budskapsträning

Med erfarenheter från krisberedskap och krishantering i bla flyg och läkemedelsindustrin samt företag i ett flertal andra branscher, är vi väl rustade att förbereda er hantering av allvarliga hot mot verksamhet och varumärke. Ingen vet när krisen kommer, bara att den ofta gör det när man minst anar det. Har krisen redan inträffat – ring genast Stratvise för akut stöd!

PR- och PA-planer

Mångåriga uppdrag i olika roller inom PR och PA ger erfarenheter som kan ge er genvägar till uppmärksamhet för de frågor som ni brinner för.

Det här erbjuder Stratvise inom Kommunikation

 • Undersökningar (SCARF, LAB Profile, DiSC, 360, Medarbetarundersökning)
 • Rådgivning
 • Strategi och plan
 • Coaching
 • Resursstöd
 • Projektledning
 • Framtids- och inspirationsworkshoppar
 • Utbildning inkl upplägg för train-the-trainer

Vi arbetar inom områdena

 • Förändring och utveckling
 • Kommunikativt ledarskap
 • Hållbarhet
 • Krisberedskap och budskapsträning
 • PR
 • PA

Vill du veta mer, kontakta:
Andris Zvejnieks