Hur leder jag när så mycket är osäkert?

Vi lever i en tid med stora osäkerheter och behov av stora omställningar. Det talas om paradigmskifte, när internets affärsmöjligheter nu slår igenom med full kraft. Inte bara på ytan, i gränssnittet mot kunder och brukare, utan på ett genomgripande sätt. Vi föreslår tre områden att arbeta med för att nå framgång i denna nya verklighet.

lmcfnlpiqt5s24gbwa8g

Hur i hela friden ska jag kunna leda, när jag inte vet själv vart vi är på väg? Har tanken drabbat även dig?

Vi lever i en tid med stora osäkerheter, behov av stora omställningar. Det talas om paradigmskifte, när internets affärsmöjligheter nu slår igenom med full kraft. Inte bara på ytan, i gränssnittet mot kunder och brukare, utan på ett genomgripande sätt.

I många företag och organisationer är oron stor; håller vår affärsmodell, vårt upplägg? Vad behöver vi förändra för att hänga på? Hur drar vi nytta av digitaliseringens möjligheter?

Den som inte är beredd att ändra sitt tänkande och sitt arbetssätt, får det allt svårare. Det gäller företag och organisationer, ledare och medarbetare.

Hur kan vi då leda och kommunicera med framgång, när så mycket är osäkert?

Grundprincipen är:

Skapa stabilitet där det går, för att kunna vara vidöppen för förändring där det krävs!

Vi föreslår tre områden att arbeta med:

1. Förutsägbarhet- var tydlig med ”spelreglerna” för resan mot det nya målet

2. Ett nära och konsistent ledarskap- chefen behöver stöd för att kunna stå för stabilitet

3. Kulturanpassning av åtgärder- åtgärder behöver anpassas efter er kultur; är verksamheten sälj- eller människoorienterad?

På Stratvise tänker vi alltid Verksamhet och Människa. I tider av osäkerhet blir det än viktigare att vi arbetar med båda samtidigt.

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More