Grattis Daniel till licentiaten från vännerna på Stratvise!

Välkommen till Daniel Carneruds licentiatseminarium i kvalitetsteknik. I avhandlingen ”Exploring trends, patterns an characteristics of quality management thorugh text mining” kartlägger han hur trender, termer och forskningsfokus inom ämnet kvalitetsteknik har växlat över tid.

dancar

Kvalitet är ett ord som används flitigt både inom akademin liksom samhället i stort. På svenska går forskningsfältet som studerar kvalitet under namnet kvalitetsteknik. På engelska har forskningsområdet desto flera benämningar, så som quality management (QM), total quality management (TQM) eller business excellence. Mängden av termer gör det ofta svårt att nå samsyn och samförstånd kring både teoretiska liksom praktiska frågor. Konsekvenserna blir att missförstånd uppstår och värdefulla resurser går förlorade för kunder, organisationer och samhällen överlag. Med syfte att minska missförstånd och resursslöseri försöker den här avhandlingen kartlägga hur trender, termer och forskningsfokus har växlat över tid.

 

 

Källa: http://www.miun.se/forskning/kalendarium/licentiatseminarium-i-kvalitetsteknik-daniel-carnerud

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More