Gott inkluderande ledarskap

Skärmavbild 2018-09-24 kl. 13.39.20

Vi på Stratvise och CoreCode har tagit fram ett unikt program för Inkluderande ledarskap, riktat till chefer i Sveriges statliga myndigheter.

Vi erbjuder ett ettårigt ledarskapsprogram, som hjälper myndigheter att gå före för en ökad mångfald och som också ger praktiskt stöd i genomförandet från policy till verklighet. Under en förlängd lunch vill vi presentera vårt upplägg för dig.

Hur bidrar vi bäst till att höja ledarnas kompetens inom detta område?

Vi vet att integration och en blandning av bakgrund och kompetenser leder till förbättrad produktivitet och ökad innovation i alla organisationer.

Det rör sig inte bara om medarbetare med olika etnisk eller kulturell bakgrund utan även olikheter i form av personlighet, utbildningsbakgrund, ålder, kön, sexuell läggning, funktionshinder, religion, intressen etc. Mångfald i verksamheten skapar en högre grad av kreativitet. Det ställer dock stora krav och innebär höga förväntningar på ledare/chefer att lyckas att leda inkluderande.

Via uppdrag från Sveriges regering (bland annat i regleringsbrev) förväntas de statliga myndigheterna ”gå före” och visa vägen för hur man bedriver ett gott inkluderande ledarskap.

Vi riktar oss till dig som har erfarenhet av chefskap i staten och intresse för att bidra till ett mer inkluderande ledarskap. Vi vill gärna ha återkoppling från dig, utifrån dina erfarenheter och tankar.

Stratvise och CoreCode arbetar med management och ledarutveckling. Tillsammans med PwC är vi leverantörer på Kammarkollegiets ramavtal för ledarutveckling.

Datum: Information kommer

Plats: Stratvise. Engelbrektsplan 2, 3 tr (mellan Kungliga biblioteket och Birger Jarlsgatan).

Tid: Frukost från 07.30, Presentation och samtal kl. 08.00 – 09.00.

Anmäl dig genom att skriva till info@stratvise.se och ange ditt namn samt faktureringsuppgifter.

Bindande anmälan senast sju dagar innan. 

 

Varmt välkommen!

Lilian Klasson         Michael Carlsson

Stratvise                   CoreCode

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More