Fler inom offentlig sektor utsatta för kränkande särbehandling

13% av svenskarna1) upplever att de har blivit utsatta för kränkande särbehandling under det senaste året.
Ser man på den arbetande befolkningen,i Novus undersökning, menar 11% av de som arbetar inom offentlig sektor jämfört med enbart 6% inom privat sektor, att de varit utsatta för kränkande särbehandling under det senaste året.

wruc6wgbcqrdubcofn1t

13% av svenskarna1) upplever att de har blivit utsatta för kränkande särbehandling under det senaste året. Ser man på den arbetande befolkningen, i Novus undersökning, menar 11% av de som arbetar inom offentlig sektor jämfört med enbart 6% inom privat sektor, att de varit utsatta för kränkande särbehandling under det senaste året.

Har du personligen, under det senaste året, varit utsatt för kränkande särbehandling/mobbning?

                                                   Totalt Sverige        Arbetar Privat sektor       Arbetar Offentlig sektor

Ja på min arbetsplats     7%                            6%                                        11%

ja men på annat ställe    5%                            4%                                        2%

Nej                                           88%                          91%                                      87%

Intressant är även att andelen som upplever att de varit utsatta ökar under tider av omorganisation:I Novus undersökning tillfrågades medarbetare och chefer om de ”personligen, under det senaste året, varit utsatt för kränkande särbehandling/mobbning på din arbetsplats (vid återkommande tillfällen blivit utfrusen av arbetskamrater eller av chef, blivit utsatt för oönskade skämt och otrevliga kommentarer eller systematiskt blivit undanhållen information)?”

Andelen som instämmer i frågan stiger under perioder av större förändringar eller omorganisation. Efter/ under omorganisation anger 14% att de blivit utsatta, jämfört med 6% annars. Man kan även se att de som trakasserar blir fler under förändringsperioder, då den siffran går från 14% till 20%

Organisationsförändring*                           JA          NEJ

Andel mobbade                                         14%        6%

Kanske/troligtvis mobbat annan    20%       14%

Detta visar bl a att det är svårare att skapa en bra och sund kultur under perioder av stora förändringar. Samma tendens syns i Novus kulturindex som sjunker från 61 till 45 när man nyligen genomgått en omorganisation (se a) nedan). Mätningen visar alltså att kulturen tydligt försämras under perioder av förändringar och omorganisation. Frågan är följaktligen hur mycket tid och pengar svenska företag och organisationer tappar genom att inte sätta fokus på hur medarbetares prestation påverkas av en omorganisation eller större förändring?

Det är många svenskar som påverkas av detta, då så många som hälften av Sveriges chefer och medarbetare anger att deras företag/organisationer har genomgått en större omorganisation under det senaste året (49%) b)

a) Kulturen mäts i ett index med utgångspunkt från den senaste hjärnforskningens syn på en sund kultur där modellen utgår från SCARF som står för; status, påverkan, förutsägbarhet, relation och rättvisa. Modellen har skapats av David Rock, som visat om detta finns på plats så har medarbetarna bäst möjlighet att prestera)

b) Frågan: Har det varit någon större organisationsförändring på ditt företag/inom din organisation/på din arbetsplats under det senaste året?I Novus undersökning bland allmänheten (1000 personer) i maj 2014 anger samt ytterligare en mätning bland 1000 personer av den arbetande befolkningen i mars 2014

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More