Fem steg som hjälper dig att digitalisera din verksamhet

blogg-skissbild

Står du, liksom många andra, inför utmaningen att anpassa verksamheten till de nya möjligheter som digitaliseringen ger? Stratvise delar med sig av tipsen som kan göra skillnad.

Vad är viktigast att tänka på för dig som engagerad ledare inför en digitalisering? Här är Stratvise fem-stegs-lista:

 1. Säkerställ att du har din ledningsgrupp med dig och sätt digitaliseringen högst upp på agendan.
 2. Definiera var ni befinner er i den digitala transformationen, hitta er startposition.
 3. Skapa er digitala vision.
 4. Utse en funktion för att leda digitaliseringen mot visionen, som har förtroende i hela organisationen.
 5. Välj väg och bestäm vad ni ska prioritera t.ex. utveckling av affärsmodeller, effektivisera och digitalisera era processer eller samverkansmodeller etc. genom att använda nya tekniska möjligheter.

Med detta grundarbete på plats, startar er digitala transformation. Med tydligt fokus och agilt arbetssätt kommer ni att kunna ta er an allt från affärsmodeller och processer till ”Big data”. På resan ökar insikten och engagemanget i hela organisationen.

Vår bestämda uppfattning är att detta arbete måste vara väl förankrat i den högsta ledningen och ledas av en funktion som har förtroende i hela organisationen. Det är där processen måste börja, säger Olle Klasson, seniorkonsult i Stratvise och expert på digitaliseringsprocesser.

Hur arbetar Stratvise med digitalisering?

– Vi bidrar med stöd i utveckling av strategi, struktur och idéer för arbetet. I dagarna lanserar vi en ny tjänst; Digitaliseringsråd. Den innebär att vi inom er organisation kan etablera en rådgivande funktion till styrelse eller ledning, med ansvar att leda och driva digitaliseringen i verksamheten på ett strategiskt och genomtänkt sätt. Vi säkerställer att funktionen får rätt status och kompetens för att möta de utmaningar som väntar. Vårt fokus är, i första hand, att få fram de inom er organisation, som kan leda och medverka i detta arbete.

Vårt nätverk består av många kompletterade kompetenser, som är auktoriteter inom sina områden och kan bidra som rådgivare och experter inom, t ex kommunikation och beteendevetande. Vi kan även ge er inspiration i form av seminarier, utbildningar och fortlöpande kunskapsdelning i arbetet.

Stratvise kan stödja digitaliseringen i er verksamhet med:

 • Inspirationsseminarier
 • Utbildning av ledning och nyckelpersoner
 • Digitalt mentorskap/affärscoaching
 • Bemanning och etablering av ett digitaliseringsråd
 • Stöd i behovsanalys, planläggning och genomförande av rådets verksamhet.
 • Workshopar med digitaliseringsrådet för att experimentera fram den bästa vägen framåt.
 • Förändringsledning

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More