En förskolechef och en tunnelbanedirektör – vad kan de lära oss?

Mer än du kan ana. Läs vidare, och få tre tips som du själv kan följa!

Peter Viinapuu, VD på MTR som driver tunnelbanan i Stockholm, och Tuula Aula, som är chef för förskolorna Condoren i Nacka kommun, är strålande exempel på ett engagerat ledarskap, som också belönats med Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

fbgkgvg7fptb8ihu9iwz

Mer än du kan ana. Läs vidare, och få tre tips som du själv kan följa!

Peter Viinapuu, VD på MTR som driver tunnelbanan i Stockholm, och Tuula Aula, som är chef för förskolorna Condoren i Nacka kommun, är strålande exempel på ett engagerat ledarskap, som också belönats med SIQ’s Utmärkelse Svensk Kvalitet.

Båda har fokus på vad de vill uppnå, sitt önskade resultat. Båda är uthålliga och ingen av dem ger upp när de möter mothugg. De brinner för att utveckla sin verksamhet och de kommunicerar ständigt sina mål i all kommunikation.

 • MTR har med tydliga årsmål för samtliga medarbetare ökat servicegraden.
 • Punktligheten är den högsta i tunnelbanans 60-åriga historia.
 • De har höjt medarbetarnöjdheten från 32 till 86 och fått stolta och engagerade medarbetare som bidrar i förbättringsarbetet.
 • Ägarskap skapar delaktighet, är ett av tankesätten som burit frukt i tunnelbanan.
 • Condorens förskolor i Nacka kommun har utvecklats från frustrerade föräldrar och missnöjd personal till nöjda föräldrar och engagerade medarbetare.
 • Idag vill väldigt många föräldrar ha sina barn i Condorens förskolor.
 • Förskolechefen Tuula Aula har fått ett flertal fina utmärkelser för sitt kvalitetsarbete på Condoren och för sitt inspirerande ledarskap.
 • Delaktighet, inflytande och initiativkraft kännetecknar Condoren och Tuula.Ett systematiskt arbetssätt – ja, och imponerande bra.

Men det är två faktorer till, som bidrar till dessa fantastiska resultat.

Två faktorer, som vi menar har avgörande betydelse, och som båda dessa ledare utstrålar:

 • Mod att anta utmaningar
 • Ett genuint intresse för människor, Peter och Tuula lyfter medarbetarna och ger dem ansvar.

En färsk studie från Gallup visar att bara 35 % av ledarna i USA är engagerade. 51 % är det inte och 14 % är påtagligt oengagerade. Engagerade ledare får engagerade medarbetare. Och vice versa; ett bristande engagemang hos ledaren smittar av sig på medarbetarna.

Vad skulle du själv kunna åstadkomma med ett ännu tydligare engagemang? Vad håller dig tillbaka?

Med inspiration från Peter och Tuula föreslår vi tre steg som var och en av oss kan ta:

 1. Tydliggör än en gång nyttan med att nå det mål som ni har satt upp!
 2. Visa en genuin nyfikenhet för vad som driver och engagerar var och en av dem du jobbar med!
 3. Våga ge varje medarbetare möjlighet att jobba mot målet på ett sätt som ger dem energi utifrån sin egen drivkraft!

Bildtext: Från vänster Andris Zvejnieks,senior konsult Stratvise; Tuula Aula, föreskolechef på Condorens förskolor i Nacka; Peter Viinapuu, VD MTR.

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More