Skärmavbild 2018-09-17 kl. 13.47.26

Vi befinner oss i början av en ny mandatperiod. Många nya politiker har valts in i de beslutande församlingarna och flera tjänstemän kan vara nya i sina roller. Det kan behövas utvecklingsinsatser för att samspelet och ledarskapet mellan politiker och profession ska kunna påbörjas så snabbt som möjligt i början av en mandatperiod.

 

Det här kan våra insatser (i seminarie- och workshopform) bidra till:

  • De ger din kommun goda förutsättningar för ett väl utvecklat samspel mellan er som politiker och profession.
  • Kommunen upplevs som mer drivande och framgångsrik med fokus på att ge medborgare, civilsamhälle och företag det bästa för skattepengarna på kort och lång sikt.
  • Kommunen uppfattas mer tydligt inriktad på att leverera tjänster på ett effektivt, serviceinriktat och rättssäkert sätt.
  • Kommunen blir en mer en attraktiv arbetsgivare, som lockar till sig bra tjänstemän, som vill arbeta med engagerade och kunniga politiker för att tjäna medborgarna.

Gemensamma värderingar och spelregler kommer att tas fram under denna utvecklingsinsats, liksom att ni kommer att få öva på vanliga situationer som kan förekomma i samspelet mellan politiker och profession. Efter utbildningen är ni startklara att påbörja det goda arbetet mot en framgångsrik kommun tillsammans.

Kontakta Stratvise om hur ni kan utveckla samspel och framgång i din kommun!

 

Testa och se hur ni som politiker och profession ser på följande frågeställningar:

– Kan du bakgrunden till vår långa svenska förvaltningstradition?

– Hur är samspelet mellan politiker och profession i din kommun?

– Har ni diskuterat och tagit fram en gemensam värdegrund för hur ni skall arbeta tillsammans som politiker och profession i kommunen?

– Hur nöjda är medborgarna och företagarna i kommunen med servicen?

– Har du många nya kollegor i nämnden som inte tidigare arbetat i en kommun?

Vi har ett erbjudande till Dig som politiker och tjänstemän i ledande befattning i kommunen.

Om du och din kommun vill ha stöd i att snabbt få till ett effektivt samspel mellan förtroendevalda och ska Du vända dig till Stratvise, som anlitar den erfarna politikern Liselott Vahermägi och chefstjänstemannen Birgitta Björk för att genomföra utbildningen ”Det komplexa samspelet mellan politiker och profession”.

Läs mer här om Liselott Vahermägi.

Lär mer här om Birgitta Björk.

Stratvise syn är att både förtroendevalda och anställda ledare i den kommunala organisationen mår bra av att definiera och testa sitt ledarskap i konkreta situationer. Därigenom läggs grunden för ett medvetet och respektfullt samarbete, där båda parter samspelar och tillsammans arbetar för att representera en kommun till gagn för medborgare och företag.

 

Tveka inte – kontakta Stratvise och boka för samspel och framgång i din kommun!

Ring Andris Zvejnieks på mobilnummer 070-6555547
Eller maila dina frågor och beställning till andris.zvejnieks@stratvise.com.

 

Utbildningsupplägg 1 + 1 dag

Seminarier, workshop, träning på olika situationer som kan uppstå i samspelet.

Praktisk tillämpning på den egna arbetsplatsen kommer att ske mellan blocken.

Sammanfattande programpunkter:

  1. Kommunens struktur för styrning och ledning, ekonomi och verksamhetsplanering
  2. Omvärldsbevakning
  3. Politiskt ledarskap
  4. Professionens ledarskap/tjänstemannarollen
  5. Hur ska samspelet mellan politiker och profession gå till i er kommun?
  6. Tips på framgångsrikt samspel mellan politik och profession

Gå in här för att få fördjupning i programpunkterna.

Stratvise kan även skräddarsy utvecklingsinsatser utifrån er kommuns behov.