DET DIGITALA LEDARSKAPET

digitaliserad-copy

På Stratvise tycker vi att det är viktigt att använda digitaliseringen som en möjliggörare för en mer effektiv och konkurrenskraftig verksamhet. Begreppet Digitalt används idag som en etikett inom många olika områden och kan därför vara svårt att ta till sig.

Vi jobbar med affär och människa. Alltid. Därför börjar det digitala i ledarskapet för oss. Med det digitala ledarskapet menar vi att du ska vara ledaren som i sina strategier säkerställer att teknologiska innovationer prövas och utvärderas för att öka konkurrenskraften samt, som följd av detta, ständigt vågar ompröva affärsmodeller och verksamhet.

Med vår långa erfarenhet av digitalisering, våra kompletterande kompetenser, samt våra erbjudanden inom kommunikation, affärsutveckling, ledarskap och verksamhetsutveckling, kan vi bidra till och stödja i utvecklingen inom såväl företag som politiskt styrda organisationer.

Vi kan leverera mer agila affärsmodeller, tydligare kommunikationskanaler och ökad digital kompetens, smartare processer och samverkansmodeller samt bättre strukturerad företagsinformation och ”big data”. Eller för att pröva på; ett inspirationsseminarium eller ett digitaliseringsråd. Vill du veta mer? Kontakta info@stratvise.com eller ring 0708-250012 och tala med en av våra digitala experter och VD, Lilian Klasson.

 

Digitaliseringskommissionens SOU ”for-digitalisering-i-tiden”. (PDF)

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More