Delegerar du de de svåraste vägvalen till dina medarbetare?

Delegerar du problem, som egentligen bara ni i ledningsgruppen kan lösa?

Ibland tar ambitionen överhanden. Vi vill så mycket och möjligheterna är många.
Det är inte helt lätt att bli enig i ledningsgruppen om vad som är allra viktigast för att lyckas. ”Allt är viktigt”.

Delegerar du problem, som egentligen bara ni i ledningsgruppen kan lösa?

Ibland tar ambitionen överhanden. Vi vill så mycket och möjligheterna är många.

Det är inte helt lätt att bli enig i ledningsgruppen om vad som är allra viktigast för att lyckas. ”Allt är viktigt”.

Vi möter ofta företag där man kontinuerligt lägger nya initiativ till de tidigare och målen i verksamhetsplanen blir fler än någon kan minnas utantill.

Du anar konsekvensen:

Verksamhetsåret inleds med en plan, som inte ens den högsta ledningen egentligen tror på.

Cheferna i ledningsgruppen fortsätter att prioritera ”sina” frågor, i stället för dem som skulle ge hela organisationen framgång.

Medarbetarna blir utan vägledning i de riktigt avgörande situationerna. I praktiken har ledningen delegerat oklarheten om rätt väg att gå till varje enskilt projekt och varje samarbete mellan avdelningar.

Du kanske själv har träffat på detta?

Vi vet inte vad kostnaden för sådan, faktiskt destruktiv, delegering är hos dig. Men vi vet hur den kan undvikas.

Här kommer tre råd som ger god Return on Investment:

1. Skapa ett resultatinriktat samarbetsklimat i ledningsgruppen, med fokus på att samla kraften och verkligen enas om det som leder hela verksamheten framåt.

2. Skapa konsensus om de tre allra viktigaste strategierna, och styr sedan efter dem.

3. Var tydliga, kommunikativa ledare, som konsekvent argumenterar för skälen till att just dessa vägval kommer att leda till önskat resultatet.

Stratvise arbetar med Affär och Människa. Alltid. För hur bra strategier du än tar fram, tar de dig knappast till målet om inte dina chefer och medarbetare är med på resan.

Vi på Stratvise vet hur du ökar motivation och minskar motstånd. Vi vet genom att själva ha arbetat länge som ledare. Och vi kan visa hur den senaste forskningen ger ytterligare tankemodeller, som ökar effekten av dina satsningar på utveckling och framgång. 

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More