De tre stegen som får medarbetarna engagerade

Är det inte mycket begärt att medarbetarna ska följa med dig på förändringsresan? Varför ska medarbetarna våga släppa sin trygghet och följa med på en färd som du bara knapphändigt kan beskriva?

f1on10lsd2jmlpecxdqq

Är det inte mycket begärt att medarbetarna ska följa med dig på förändringsresan? Varför ska medarbetarna våga släppa sin trygghet och följa med på en färd som du bara knapphändigt kan beskriva?

Det är mycket begärt. Och ändå precis det du många gånger behöver.

Du kan sällan ge några garantier för vad som händer med varje individ. Än mindre har du exakt information om hur jobbet ska utföras när ni nått det nya målet.

1. Till att börja med är grunden en insikt om att ordet förändring av många uppfattas hotfullt. Hela ledningsgruppen behöver förstå att vi människor är grundprogrammerade för att sträva efter belöning och undvika hot. Vad upplevs som belöning och vad kan upplevas som hot av dina medarbetare?

2. Sedan behövs en tydlig process. Den börjar med dina trovärdiga och jordnära svar på frågan Varför behöver vi göra den här förändringen?

3. Processen fortsätter med ledarfokus på i tur och ordning individ, grupp, avdelning. Först när grundläggande trygghet skapats i alla dessa nivåer är individen redo att tänka: Det kan bli litet obekvämt, men jag litar på chefen och tycker att målet är värt resan! Jag är med och vill bidra!

Hur intressant vore det för dig att få ökad precision och effekt i ditt arbete med intern kommunikation och ledarskap i ett förändringsarbete?

Eller annorlunda uttryckt: Har du råd att inte dra nytta av de senaste rönen om hur du får dina medarbetare med på den förändringsresa som krävs?

Stratvise arbetar med Affär och Människa. Alltid. För hur bra strategier du än tar fram, tar de dig knappast till målet om inte dina chefer och medarbetare är med på resan.

Vi på Stratvise vet hur du ökar motivation och minskar motstånd. Vi vet genom att vi själva har arbetat länge som ledare. Vi kan också visa hur den senaste hjärnforskningen ger ytterligare tankemodeller, som ökar effekten av dina satsningar på utveckling och framgång.

info@stratvise.se

www.stratvise.se

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More