De är sämst i Sverige på hållbarhet

uggla

Naturvårdsverket är bäst och Arbetsförmedlingen är sämst på hållbarhet, enligt svenskarna. Det visar en ny studie av vår uppfattning om myndigheters hållbarhetsarbete.

I en studie från Stockholms universitet har 5.000 svenskar tillfrågats om hur de uppfattar 37 statliga myndigheter med avseende på deras hållbarhetsarbete. Resultaten av studien, som är den största i sitt slag, visar att det finns utrymme för förbättringar. I synnerhet för de myndigheter som ligger i botten på listan.

”För de sämsta är förtroendet på Ryanairnivå”, säger Tony Apéria, ekonomie doktor vid Stockholms universitet och ansvarig för studien.Tony Apéria menar att den mediala bilden spelar roll för allmänhetens bild av myndigheten, men att den inte är hela förklaringen.

”Den egna upplevelsen spelar också in. De flesta har egen erfarenhet eller känner någon som har haft kontakt med till exempel Arbetsförmedlingen”, säger han.

Överst på listan ligger Naturvårdsverket tätt följt av Konsumentverket, SMHI och Livsmedelsverket.

Förtroende_TOT

Tony Apéria menar att dessa myndigheter levererar en tydlig samhällsservice, och att detta kan spela roll för den höga rankningen.

Tony Apéria har tidigare genomfört samma studie på kommersiella och statliga företag. I genomsnitt uppfattas inte svenska myndigheter som sämre än kommersiella aktörer på hållbarhetsarbete. Däremot finns det fler företag med en tydlig profil mot hållbarhet.

”Företag som Ikea och Body Shop har ju arbetat med de här frågorna länge”, säger Tony Apéria, som menar att det är viktigt för svenska myndigheter att stärka arbetet med hållbarhet.

”Myndigheterna skiljer sig från företag eftersom de har ett tydligt samhällsuppdrag som innebär att ge medborgarna service och skapa förtroende, den här studien kan hjälpa myndigheterna att förbättra den servicen.”

ADAM WAHLFELDT

 

Källa: http://www.di.se/nyheter/de-ar-samst-i-sverige-pa-hallbarhet/

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More