Dags för en bred satsning på digital kompetens i statliga myndigheter – som möjliggörs genom ett aktivt ledarskap på högsta nivå!

kod

Nyligen överlämnade Expertgruppen för digitala investeringar sitt betänkande till regeringen. En angelägen, insiktsfull och handlingsinriktad rapport med fokus på 20 myndigheter som står för hälften av statens samlade IT-kostnader. Den kommer inte en dag för sent med tanke på regeringens ambition att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Det finns uppenbarligen en hel del att ta tag i inom Myndighetssverige. Individer och aktörer i den privata sektorn har relativt snabbare förändrat sitt beteende i takt med ny teknik än offentlig sektor. Flera myndigheter är tyvärr fast vid gamla sätt att arbeta och organisera verksamheten. Det håller inte! Som betänkandet klokt slår fast: Digitala effektiva lösningar och en tillräckligt snabb förändringstakt är nödvändig för att få och behålla medborgarnas förtroende.

Några viktiga slutsatser från betänkandet:

  • Det behövs en bred satsning på digital kompetens i förvaltningen. För att detta ska kunna förverkligas krävs att ledare får möjlighet att leda och inspirera digital verksamhetsutveckling.
  • Fokusera på att skapa värde för individer och företag. Utgå från deras behov, men identifiera också värdeskapande bortom de omedelbara behoven.
  • Säkerställ ett tydligare framtidsperspektiv. Myndigheterna måste ta höjd för att utvecklingen går rasande fort och att förväntningarna från användarna förändras därefter.
  • Etablera med flexibla och lättrörliga arbetssätt. Pröva och testa och stäm av regelbundet med berörda aktörer.

Den kanske allra viktigaste framgångsfaktorn är att se till att den allra högsta ledningen blir mer involverad i digitaliseringsarbetet. Expertgruppen har mött ledningspersoner som säger ” jag kan inte it”, eller ”jag har en it/digitaliseringschef som ansvarar för dessa frågor”. Det tyder på att de inte förstått att digitalisering inte är it – utan ett verktyg som möjliggör nya lösningar och påverkar hur myndigheten klarar att utföra sitt uppdrag.

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More