Dagens engagerade ledare behöver uppmärksammas!

Hur blir organisationer så framgångsrika så att de uppnår och upprätthåller enastående resultat?
Ett av de absolut viktigaste kriterierna, enligt The European Foundation for Quality Management, EFQM, är det engagerade ledarskapet. Framgångsrika ledare formar och förverkligar framtiden,

cflqooirll6txxju0jf7

Kanelbullen har en dag, Matematiken har en dag och Cykeln har även den sin dag. Nu är det dags för ledaren att få en egen dag. Därför har vi instiftat den Engagerade Ledarens Dag för att uppmärksamma den engagerade ledaren.

Kom och tillbringa den Engagerade Ledarens Dag med oss!

Torsdagen den 21 maj kl. 17:00 – 21:00.

I år inriktar vi oss på Ledarens förutsättningar ur ett kvalitetsperspektiv. Ett av de absolut viktigaste kriteriernaför organisationer att bli så framgångsrika så att de uppnår och upprätthåller enastående resultat, enligt The European Foundation for Quality Management, EFQM, är det engagerade ledarskapet. Framgångsrika ledare formar och förverkligar framtiden, agerar förebilder för sin organisations värderingar och etiska regler, samt ger förtroende till sina medarbetare vid alla tillfällen. De är flexibla och kan förutse de, allt snabbare, förändringarna och reagera på dem i tid, för att säkerställa fortsatt framgång för sin organisation.

 

Vad krävs av en engagerad ledare i en framgångsrik organisation?

  1. Att utveckla verksamhetsidé, vision, värderingar och etiska regler och själv agera som förebild.
  2. Att definiera, följa upp, utvärdera och driva fram förbättringar av ledningssystem och prestation.
  3. Att samverka med externa intressenter.
  4. Att stärka en förbättringskultur hos sina medarbetare.
  5. Att se till att organisationen är flexibel och hanterar förändringar på ett effektivt sätt.

Vore det intressant för dig att öka din kunskap inom dessa områden? Om hur du kan forma och förverkliga framtiden, agera förebild och vara flexibel?

Att få möjlighet att lyssna till andra engagerade ledare och diskutera de frågor som du brottas med?

Att få tips, råd och verktyg för hur du kan vara bättre rustad i ditt ledarskap?

Vill du veta mer? Ring mig, Lilian Klasson, 0708-25 00 12 eller kontakta oss på info@stratvise.com

The European Foundation for Quality Management är en medlemsbaserad icke vinstdrivande organisation, som bildades 1988 av fjorton ledande europeiska organisationer. Verksamhetsidén är att vara den pådrivande kraften för uthållig framgång för europeiska organisationer och göra dem världsledande.

Förutom att äga den europeiska kvalitetsmodellen (EFQM-modellen) och att driva den europeiska kvalitetsutmärkelsen (The EFQM Excellence Award), stödjer EFQM sina medlemmar med ett utbud av andra tjänster.

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More