Då robotarna tar plats får vi mer utrymme för det vi är bäst på!

shutterstock_286666985

Kreativitet, avancerat beslutsfattande och social kompetens. Hur får vi ut maximal effekt av en arbetsstyrka, som förstärkts med maskiner?

Det är svårt att svara på och det är få som hittills har listat ut hur detta avancerade samspel bör ledas. I en intervju i motivation.se från 2017 med AI-forskaren Harald Kjellin tar han upp ett antal intressanta aspekter kring vad som kommer krävas av ledare i framtiden. Han menar bland annat att ”framtidens ledarskap kommer att handla om att lyckas centralisera abstraktioner – såsom processbeskrivningar och generaliserade standarder – för att sen maximalt kunna decentralisera andra funktioner där människor i organisationen blir helt fria att agera inom ramen för företagets standarder”. Det vill säga att ledningen sätter tydliga ramar, som medarbetare (och maskiner) får agera inom, på de sätt de anser vara mest effektivt.

När medarbetare inte längre behöver göra repetitiva arbetsuppgifter och istället kan lämna över dessa till intelligent teknologi, när den samlade kunskapen om att bygga beslut med AI, ligger i deras händer, då krävs mer självständighet, autonomi, för människorna. Då kan de ägna sig åt det som vi människor fortfarande är överlägsna maskinerna på, nämligen kreativitet, avancerat beslutsfattande och social kompetens. Det kan komma att ställa en rad nya krav både på medarbetaren, ledaren och organisationens utformning. När medarbetare blir mer autonoma, krävs att de har både kunskap och vilja att arbeta i ett avancerat samspel med intelligent teknologi. Det bli ledarens uppgift att se till att detta händer, skapa förutsättningar för medarbetare att kunna arbeta autonomt och ta beslut inom de ramar som är uppsatta. Orka vara engagerade!

Om det som Harald Kjellin säger, att vi ”måste centralisera standarder för att maximalt kunna decentralisera ansvaret till medarbetarna”, kommer klassiska hierarkiska organisationer att fungera dåligt. Det behövs kanske helt nya organisationsstrukturer, vilka tillåter mer flytande, tvärfunktionella sammansättningar av projektgrupper och arbetsroller samt som frigör människor från sina vanliga arbetsuppgifter och gör dem till förstärkta medarbetare.

Möt Harald Kjellin på Stratvise Den Engagerade Ledarens Dag den 21 maj! En halvdag fylld av intressanta seminarier med experter på området och spännande diskussioner kring hur AI kommer påverka ledarskapet där du får möjlighet att både inspireras och lära sig av andra engagerade ledare. Mer om detta på ledarensdag.se

 

HUSET_HERO

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More