Alla engagerade ledare firas med en egen dag

Ledare

Utan engagerade ledare utvecklas inga verksamheter!
Engagerade ledare är en enorm potential för Sverige att öka medarbetarmotivationen och därmed organisationernas framgång!
Men ledarna behöver tillfällen att dela och utbyta erfarenheter med varandra!

Vi förväntar oss att ledaren ska entusiasmera medarbetare till att trivas och göra sitt bästa.

Vi utgår också ifrån att ledaren, i dialog med kunden eller brukaren, ska veta vad vår organisation ska leverera i form av produkter eller tjänster för att bidra till kundens bästa.

Dessutom förutsätter vi att ledaren ska agera så att uppdragsgivare och ägare blir nöjda med till exempel hur uppdraget uppfylls eller vilken avkastning företaget ger.

Det vi kanske inte alltid tänker på är att det ofta är ganska kallt ”på toppen”, ledaren har få personer att dela med sig och utbyta erfarenheter med. Ledaren får sällan positiv återkoppling!

”Ingen organisation överlever utan ledare! ” säger Lilian Klasson, grundare och senior konsult på STRATVISE. Ingen positiv utveckling sker i en verksamhet, utan en engagerad ledare.

95 % av alla ledare vi frågat, anser sig själva vara engagerade. En engagerad ledare kan bidra till att verksamheten utvecklas och att alla intressenters krav, i första hand, och behov, i andra hand, tillgodoses, ja till och med överträffas! fortsätter Lilian. I vår undersökning beskrev en av de svarande en engagerad ledare som en ”Målinriktad visionär med förmåga att engagera och beskriva ett önskat tillstånd för organisationen och som med individuellt ledarskap anpassar budskapet efter individerna och möjliggör för medarbetare att nå sin potential. En som driver med känsla och medkännande.”

Enligt en Gallupundersökning är engagemanget hos anställda lågt. I USA upplevde 70 procent att de var oengagerade på jobbet. Enligt beräkningar ligger produktivitetsbortfallet på 300 miljarder dollar årligen i USA.

Svenska ledares engagemang kan därför vara nyckeln till en enorm utvecklingspotential!

Jag och mina kollegor vill att alla Sveriges engagerade ledare uppmärksammas och får komma samman, åtminstone en dag per år!

Arbetaren har ju sin egen dag av tradition; den första maj. Kanelbullen, cykeln, StarWars och många andra företeelse har en egen temadag. Men för ledaren saknas hittills en egen dag!

Därför har vi instiftat den engagerade Ledarens dag den 21 maj! Nu är vår förhoppning att den ska firas av ledare över hela landet!

Förra året firade en exklusiv skara den Engagerade Ledarens Dag den 21 maj med seminarier och diskussioner ledare emellan. Fokus år 2015 var på Kvalitet i ledarskapet. Då berättade bland andra MTR Stockholm ABs VD Peter Viinapuu och verksamhetsansvarig för Condorens förskolor, Tuula Aula, om sina framgångssagor, men även hur de hanterat svåra situationer. MTR mottog 2014 Institutets för Kvalitetsutveckling, SIQ:s utmärkelse Svensk Kvalitet. Condorens förskolor har bland annat fått utmärkelsen Bättre Skola 2014 och Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling 2015. Det fanns gott om möjligheter att diskutera olika frågor med dem och varandra.”

I år firas den Engagerade Ledarens dag den 19/5: Då kommer huvudfokus att vara: Att leda digitaliseringen. Här kommer bland andra VD för välgörenhetsorganisationen Shifo, Rustam Nabiev,

och VD för HomeMaid, Eva-Karin Dahl, att berätta om sina strategier och aktiviteter på detta område.

För mer information, kontakta Lilian Klasson; lilian.klasson@stratvise.com, +46 708 25 00 12.

På Stratvise stöds engagerade ledare året runt med olika erbjudanden inom verksamhets- affärs-, ledarutveckling och kommunikation. Just nu med fokus på digitaliseringen. Vi arbetar med Affär och Människa. Alltid. För hur bra strategier du än tar fram, tar de dig knappast till målet om inte styrelsen, ledningsgruppen och medarbetare är med på resan.

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More