Vi har både människan och affären i fokus!

Stratvise är ett konsulthus med kompetens inom management, strategiskt ledarskap och kommunikation.

Affären är central för oss.

Affärsutveckling innebär att utveckla en verksamhet ur affärsperspektiv och med kundfokus, såväl i startupfasen som i utvecklingsfasen. Affärsutveckling är central för att en organisation inte ska nå stagnation. Vi på Stratvise förordar ständig förbättring gällande affärsutveckling för att företaget ska förbli konkurrenskraftigt.

Vi vet vad som krävs.

Inom Stratvise har vi gedigen kunskap och lång erfarenhet av affärsutveckling och erbjuder:

Utredning, analys och undersökning

 • Kundundersökning
 • Nyttoanalys
 • PENG-analys
 • Konkurrensanalys
 • Kulturanalys

Rådgivning

 • Bollplank
 • Affärscoaching
 • Mentorskap
 • Strategiskt Rådrum (Visions-, strategi- och målövningar för ledare eller ledningsgrupp)

Affärsstöd

 • Affärsstrategi
 • Analys
 • Affärsmodell
 • Value Based Management
 • Nyttorealisering
 • Ledare att hyra: VD, marknad, ekonomi, finans, projekt
 • Intrimmad ledningsgrupp att hyra
 • Ledningssystem, kvalitetsledningssystem
 • Kvalitetsuppföljning

Styrning och strategi

 • Vision och strategi för att nå nyläge
 • Styrsystem
 • Förvaltningsstyrning, pm3
 • Effektiv styrelse
 • Styrelseledamot
 • Samarbete
 • Utvärdering av styrelse
 • Strategiworkshops
 • Advisory Board

Utbildning inom dessa områden

Vill du veta mer? Kontakta:
Jan Petersson
Olle Klasson