8 tips för internmätningar

Medarbetar- och kommunikationsmätningar behövs, men det är viktigt att kontinuerligt revidera upplägget; bli mer flexibel för att utvärdera om mätningen skapar de resultat ni vill uppnå. I en programserie om ”att mäta” i somras i P1 fördes relevanta diskussioner kring vad mätning kan skapa och förstöra. Som en fortsättning ger vi tips på hur internmätningar kan skapa framgångsrika företag.

rm3sahjd2dowgvjanxob

Medarbetar- och kommunikationsmätningar behövs, men det är viktigt att kontinuerligt revidera upplägget; bli mer flexibel för att utvärdera om mätningen skapar de resultat ni vill uppnå. I en programserie om ”att mäta” i somras i P1 fördes relevanta diskussioner kring vad mätning kan skapa och förstöra. Som en fortsättning på dessa resonemang ger vi här tips hur internmätningar kan skapa framgångsrika företag.

1. Sätt tydliga mål och syften med alla interna mätningar.

2. Gör ett gediget förarbete för att förstå vad som skall mätas, och hur det skall följas upp.

3. Se till att alla internmätningar samordnas och är ändamålsenliga, aktuella och knyter an till det som är viktigt just nu.

4. Översätt viktiga nycklar till enkla frågeformulär som respekterar anställdas tid och ger de viktigaste insikterna.

5. Mät färre frågor flera gånger om året som ger bästa resultat för att förstå aktuell engagemangsnivå som även kan ge förslag till kontinuerliga förbättringar.

6. Utse en huvudansvarig för alla interna mätningar som har en övergripande bild och kan styra alla interna mätningar. Personen kan även informera om vad som händer och varför.

7. Ledningen bör visa på sin delaktighet tex genom att lyssna, återkoppla och tydliggöra.

8. Efter mätningen analysera vilken investering som har den största möjligheten att verkligen påverka situationen och de anställda.

Att mäta om kulturen skapar motiverade medarbetare som förstår sin roll, upplever sig som viktiga, och vill vara med och bidra skapar starka krafter i framtidens företag.

Rätt kultur skapar ett kreativt klimat där medarbetarna blir mer öppna för förändring och skapar fler högpresterande medarbetare. En begränsande kultur i en organisation utgör ett hot för organisationens produktivitet och anpassningsförmåga. De som förstår hur man mäter och följer upp detta är framtidens vinnare.

För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies

Read More