Välkommen till Stratvise

Står ni, liksom många andra, inför utmaningen att anpassa verksamheten till de nya möjligheter som digitaliseringen ger? Vi på Stratvise hjälper organisationer att genomföra en digital omställning.

Hyr kontorsplats nära Stureplan

Letar du efter ett kontor alternativt en eller flera kontorsplatser i en aktivitetsbaserad miljö. Då kan vi erbjuda dig detta i charmiga och ändamålsenliga lokaler i centrala Stockholm. Läs mer

Ökad förväntan på offentlig sektor att digitalisera

Regeringen har just tillsatt en Digitaliseringsminister. SKL och Riksrevisionen uppmanar offentlig sektor att skynda på sin digitalisering. Vi vet vad som behövs för en lyckad digitaliseringsprocess. Läs mer

Är ni en kommun som vill effektivisera arbetet med detaljplaner?

Välkommen till ett seminarium om smart nytänkande, onsdagen den 24 augusti, mellan 13:30 och 15:30. För kommuner som vill effektivisera sina detaljplaner. Läs mer

Grattis Daniel till licentiaten från vännerna på Stratvise!

Välkommen till Daniel Carneruds licentiatseminarium i kvalitetsteknik. I avhandlingen "Exploring trends, patterns an characteristics of quality management thorugh text mining" kartlägger han hur trender, termer och forskningsfokus inom ämnet kvalitetsteknik har växlat över tid. Läs mer

Möt oss

Vi är ledare, så vi vet vad som krävs för att leda och förändra i en verksamhet. Vi sätter samman dynamiska team med kompletterande perspektiv och kompetens. Du och din verksamhet får ett snabbare bättre och mer hållbart resultat. Läs mer

Ledarutveckling

”Vi får inte med oss medarbetarna” Baserat på egen ledarerfarenhet i företag, organisationer och myndigheter vet vi vad som fungerar och vad som inte gör det. Vår egen erfarenhet kompletteras med internationell best practise och rön från forskningen. Läs mer

Affärsutveckling

”Vår affärsmodell fungerar inte längre” Stratvise arbetar med både affär och människa. Oberoende av hur bra strategier som tas fram, tar de dig inte närmare målet om inte styrelsen, ledningsgruppen och medarbetare är med. Läs mer

Kommunikation

"Vi har många kanaler men når inte fram” Förmågan att kommunicera effektivt blir allt viktigare. Med egen erfarenhet från kommunikationsledning i komplexa organisationer samt rön från forskningen hjälper vi dig att tränga igenom bruset. Läs mer