Välkommen till Stratvise

Står ni, liksom många andra, inför utmaningen att anpassa verksamheten till de nya möjligheter som digitaliseringen ger? Vi på Stratvise hjälper organisationer att genomföra en digital omställning.

 

Vi bidrar till framgångsrika ledare

Tänk dig en verksamhet där talanger, kunder och partners känner sig välkomna och alltid möts med respekt, värdighet och omtanke. Där vi först ser våra likheter för att sedan möta våra olikheter med ett inkluderande och välkomnande förhållningssätt. Ett modernt ledarskap krävs för att lägga grunden för hållbar framgång för våra kunder, oss som individer, våra verksamheter, våra samhällen och för planeten vi alla delar.

Tillit som skapar värde
Vad händer när vi ser ledarskapet som ett värdskap, där ledarna är värdar för en gemenskap, för talanger, för mål och en vision? Ett ledarskap som bygger på ett partnerskap mellan kollegor, byggd på en tillit till människans förmåga och vilja att bidra och skapa värde. Där ledarens roll blir att skapa de rätta förutsättningarna för talangerna att dansa. ”Genom åren har jag sett ett antal egenskaper hos framgångsrika ledare som har ett inkluderande och välkomnande mindset”, säger Jan Gunnarsson, grundare av Hostmanship Group/Värdskapet Sverige.

Utbildning i framkant
Vi på Stratvise ser att kraven på ledarskapet förändras. Att kundens behov i nuläget inte kan mötas tillräckligt väl. Vi samarbetar med Värdskapet Sverige i den gemensamma utbildningen Modernt Ledarskap. Här vänder vi oss till organisationer som vill utveckla sina ledare och medarbetare med en gedigen och aktuell ledarutbildning. Grunden är ledarens självinsikt, nästa nivå består av block för att utveckla ledningsgruppen och hela verksamhetens talanger utifrån de krav som ställs, t ex gällande lagar, digitalisering och innovation. Utbildningen anpassas alltid till de utmaningar just er organisation står inför och resultatet följs upp.Hur intressant skulle det vara för er organisation att utbilda ledare i Modernt Ledarskap? Kontakta oss, så berättar vi mer!

Vi kommer att arrangera frukostseminarier om Modernt Ledarskap Tisdag 28/8, Onsdag 26/9, Torsdag 25/10 och Tisdag 27/11 mellan kl. 8:00-9:00. Mellan 7:30 – 8:00 serverar vi en lätt frukost.

Människor som använder AI kommer att ersätta människor som inte gör det

Artificiell intelligens står antagligen på många chefers agenda, om än inte högst upp. Hör du till dem som gärna sneglar år andra håll och hoppas att någon i närheten ska gå först så det blir lättare att följa efter? Läs mer

Blir ledarskapet överflödigt?

Ett engagerat ledarskap kommer alltid att behövas, dels för att sätta organisationens gemensamma spelregler för medarbetare och intelligent teknologi, dels för att skapa förutsättningar för det autonoma arbete som kommer bedrivas. Läs mer

I AI-omställningen behövs SCARF-modellen från hjärnforskningen

Precis som alla andra transformationer innebär en omställning till AI förändringar för en organisation. Läs mer

Då robotarna tar plats får vi mer utrymme för det vi är bäst på!

Kreativitet, avancerat beslutsfattande och social kompetens. Hur får vi ut maximal effekt av en arbetsstyrka, som förstärkts med maskiner? Läs mer

Stratvise inför kvalitetsgaranti för sina kunder!

Den 15 november varje år firar vi Världskvalitetsdagen. Vi värnar alltid om kvalitet och har därför en kvalitetsgaranti för våra kunder. Läs mer

Möt oss

Vi är ledare, så vi vet vad som krävs för att leda och förändra i en verksamhet. Vi sätter samman dynamiska team med kompletterande perspektiv och kompetens. Du och din verksamhet får ett snabbare bättre och mer hållbart resultat. Läs mer

Ledarutveckling

”Vi får inte med oss medarbetarna” Baserat på egen ledarerfarenhet i företag, organisationer och myndigheter vet vi vad som fungerar och vad som inte gör det. Vår egen erfarenhet kompletteras med internationell best practise och rön från forskningen. Läs mer

Affärsutveckling

”Vår affärsmodell fungerar inte längre” Stratvise arbetar med både affär och människa. Oberoende av hur bra strategier som tas fram, tar de dig inte närmare målet om inte styrelsen, ledningsgruppen och medarbetare är med. Läs mer

Kommunikation

"Vi har många kanaler men når inte fram” Förmågan att kommunicera effektivt blir allt viktigare. Med egen erfarenhet från kommunikationsledning i komplexa organisationer samt rön från forskningen hjälper vi dig att tränga igenom bruset. Läs mer