Välkommen till Stratvise

Står ni, liksom många andra, inför utmaningen att anpassa verksamheten till de nya möjligheter som digitaliseringen ger? Vi på Stratvise hjälper organisationer att genomföra en digital omställning.

De är sämst i Sverige på hållbarhet

Naturvårdsverket är bäst och Arbetsförmedlingen är sämst på hållbarhet, enligt svenskarna. Det visar en ny studie av vår uppfattning om myndigheters hållbarhetsarbete. Läs mer

Nu har det börjat!

Det har börjat. Sverige ska bygga upp ett totalförsvar igen. Men det innebär mycket arbete. Utvecklingen av Sveriges framtida totalförsvarsförmåga ställer krav på nya koncept, ny teknik, nya metoder och specialistkompetenser. Läs mer

Stratvise bidrar till att AMF Pension följer GDPR-lagstiftningen

Vår seniore partner Olle Klasson leder ett program inom AMF med syfte att säkerställa bolagets compliance till det nya regelverket. Läs mer

Åtta tips som kan lyfta modehandeln: ”Det händer för lite i butikerna”

Digitalisering kan bli modekedjornas bästa kompis – om den utnyttjas på rätt sätt. Här är åtta tips för att göra fysisk handel merangelägen. Läs mer

Stratvise inför kvalitetsgaranti för sina kunder!

Idag, den 15 november 2017, firar vi Världskvalitetsdagen. Det gör vi genom att införa en kvalitetsgaranti för alla våra kunder. Läs mer

Möt oss

Vi är ledare, så vi vet vad som krävs för att leda och förändra i en verksamhet. Vi sätter samman dynamiska team med kompletterande perspektiv och kompetens. Du och din verksamhet får ett snabbare bättre och mer hållbart resultat. Läs mer

Ledarutveckling

”Vi får inte med oss medarbetarna” Baserat på egen ledarerfarenhet i företag, organisationer och myndigheter vet vi vad som fungerar och vad som inte gör det. Vår egen erfarenhet kompletteras med internationell best practise och rön från forskningen. Läs mer

Affärsutveckling

”Vår affärsmodell fungerar inte längre” Stratvise arbetar med både affär och människa. Oberoende av hur bra strategier som tas fram, tar de dig inte närmare målet om inte styrelsen, ledningsgruppen och medarbetare är med. Läs mer

Kommunikation

"Vi har många kanaler men når inte fram” Förmågan att kommunicera effektivt blir allt viktigare. Med egen erfarenhet från kommunikationsledning i komplexa organisationer samt rön från forskningen hjälper vi dig att tränga igenom bruset. Läs mer