Välkommen till Stratvise

Står ni, liksom många andra, inför utmaningen att anpassa verksamheten till de nya möjligheter som digitaliseringen ger? Vi på Stratvise hjälper organisationer att genomföra en digital omställning.

Stratvise vinnare till Kammarkollegiets managementramavtal för chefs- och ledarutveckling!

Vi är, tillsammans med PwC och CoreCode, stolta över att vara en av leverantörerna på det nyligen undertecknade ramavtalet. Läs mer

DET DIGITALA LEDARSKAPET

På Stratvise tycker vi att det är viktigt att använda digitaliseringen som en möjliggörare för en mer effektiv och konkurrenskraftig verksamhet. Begreppet Digitalt används idag som en etikett inom många olika områden och kan därför vara svårt att ta till sig. Läs mer

Vi behöver bli fler!

Just nu söker vi företag med engagemang, för partnerskap, med intresse av att generera värde, att ständigt ligga i framkant och att utvecklas tillsammans högst upp på sin priolista! Vi söker också fler intresserade juniorer som vill utvecklas i konsultrollen tillsammans med oss! Läs mer

Experten varnar för fallgropar när svenska myndigheter digitaliseras

Offentlig sektor har mer it-pengar än någonsin och stort tryck på sig att digitalisera. Lilian Klasson är en av landets mest erfarna av att digitalisera myndigheter – och hon varnar för de stora projekten. Läs mer

Möt oss

Vi är ledare, så vi vet vad som krävs för att leda och förändra i en verksamhet. Vi sätter samman dynamiska team med kompletterande perspektiv och kompetens. Du och din verksamhet får ett snabbare bättre och mer hållbart resultat. Läs mer

Ledarutveckling

”Vi får inte med oss medarbetarna” Baserat på egen ledarerfarenhet i företag, organisationer och myndigheter vet vi vad som fungerar och vad som inte gör det. Vår egen erfarenhet kompletteras med internationell best practise och rön från forskningen. Läs mer

Affärsutveckling

”Vår affärsmodell fungerar inte längre” Stratvise arbetar med både affär och människa. Oberoende av hur bra strategier som tas fram, tar de dig inte närmare målet om inte styrelsen, ledningsgruppen och medarbetare är med. Läs mer

Kommunikation

"Vi har många kanaler men når inte fram” Förmågan att kommunicera effektivt blir allt viktigare. Med egen erfarenhet från kommunikationsledning i komplexa organisationer samt rön från forskningen hjälper vi dig att tränga igenom bruset. Läs mer